วันนี้นั่งหาวิธี แจ้งเตือนเมื่อหากอยู่ๆ ผู้ใช้ ทำการปิด Borwser เพื่อป้องกันการปิดโดยไม่ตั้งใจ

โดยจะเมื่อกดปุ๋ม exit browser หรือ close browser จะมี popup ขึ้นมาถามครับ

Code

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  window.onbeforeunload = confirmExit;
  function confirmExit()
  {
    return "คุณต้องการปิดหน้าต่างนี้ ใช่ไหม";
  }
</script>

โดยคุณมีน http://www.ireallyhost.com
ref: http://stackoverflow.com/questions/333665/javascript-to-get-an-alert-when-closing-the-browser-window


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support