สวัสดีครับ

เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสนั่งเขียนระบบ อยู่ครับ และมีความจำเป็นต้องเรียกใช้

mysql_fetch_array หรือ mysql_fetch_assoc มากกว่า 1 ครั้ง แต่พบว่า การเรียกครั้งที่ 2 ฟังก์ชั่นไม่ทำงาน
จึงนั่งหาวิธีอยู่นาน ดังต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างเช่น

<?
$result = query(....);

while($row1 = mysql_fetch_array($result)){
....
}

while($row2 = mysql_fetch_array($result)){
....
}
?>

แบบด้านบนจะพบว่า คำสั่ง while ครั้งที่ 2 จะไม่ทำงานและแสดงผลครับ
ต้องแก้ไขโดยการใช้คำสั่ง 


  mysql_data_seek ($result, 0);

ก่อนทำการเรียกใช้ while ครั้งต่อๆ ไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำมาลูปแสดงผล โดยไม่ต้องเรียก query ซ้ำแล้วครับตัวอย่างเช่น
<?
$result = query(....);

while($row1 =
mysql_fetch_assoc ($result)){
....
}
  mysql_data_seek ($result, 0);
while($row2 = mysql_fetch_assoc($result)){
....
}
?>


เขียนโดย คุณมีน http://www.ireallyhost.com
ทริกดีดีจากสมาชิกใน http://th2.php.net/mysql_fetch_assoc

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support