วิธีการตรวจสอบว่า Browser เปิดใช้งาน Javascript อยู่หรือไม่
How can check in browser javascript is enable or disable?

ใส่ Tag นี้ลงไปนะครับ หาก Browser ไม่ได้เปิดให้ใช้งาน Javascript จะแสดงข้อความนี้ขึ้นมาครับ

<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

It runs when browser javascript is desabled. 

อีกวิธีครับ
 

 

<?php
echo "<script language="javascript">";
if(!isset($_GET['enable_js']) and $_GET['enable_js']!=1){
	echo "window.location='?enable_js=1';";
}
echo "</script>";
?>
<?php
if($_GET['enable_js']==1){
	echo "javascript is enabled";
}else{
	echo "javascript is not enabled";
}
?>

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับ iframe ผ่าน ตัวแปร session ได้ดังนี้

ไฟล์ index.php

<?php
session_start();
?>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<iframe name="check_js" src="check_js.php" width="1" height="0" frameborder="0">
</iframe>
<?php
	echo $_SESSION['ses_js_enable'];
?>
</body>
</html>

ไฟล์ check_js.php

<?php
session_start();
echo "<script language="javascript">";
if(!isset($_GET['enable_js']) and $_GET['enable_js']!=1){
	echo "top.check_js.location='check_js.php?enable_js=1';";
}
echo "</script>";
?>
<?php
if($_GET['enable_js']==1){
	$_SESSION['ses_js_enable']="javascript is enabled";
}else{
	$_SESSION['ses_js_enable']="javascript is not enabled";
}
?>


ref : www.aapkaforum.com/viewtopic.php?f=38&t=511
ref : http://coding.feedfury.com/content/23841989-php-javascript-enable.html

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support