วิธีการทำปุ่ม Shutdown Shortcut ไว้บนหน้าเดสค์ทอป

- คลิกขวา NEW >> shortcut
- พิมพ์ %windir%\System32\shutdown.exe -s -f -t 00 ที่ช่อง type the loc........
- Next
- ตั้งชื่อของ Shortcut ที่ช่อง type a name......(ปรกติก็ใช้ชื่อ shutdown ที่ตั้งอยู่ก็ได้)
- จะได้ Shortcut มา จากนั้นก็เปลี่ยน Icon ซะ
- คลิกขวาที่ Icon >> Properties
- Change Icon (มันจะเตือนอะไรซักอย่าง กด OK ไป)
- เลือก Icon แล้วกด OK

ความหมายของพารามิเตอร์ต่างๆ
-s = Shutdown the Computer.
-f = Forces running applications to close without warning.
-t xx = Set timeout for restart to xx seconds.


การสร้าง Shortcut Hibernate

-คลิกขวาบน Desktop เลื่อนเม้าส์มาที่ New เลือกที่ Shortcut
-ที่หน้าต่าง Create Shortcut พิมพ์คำสั่ง %windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate แล้วคลิกที่ปุ่ม Next
-ที่หน้าต่าง Select a Title for the Program ตั้งชื่อ Shortcut เป็น Hibernate แล้วคลิกที่ปุ่ม Finish
-จะมี Shortcut สำหรับ Hibernate เพิ่มขึ้นมาบน Desktop
-เพื่อความสวยงามสามารถทำการเปลี่ยนไอคอนเป็นรูปไอคอนที่เราต้องการได้.. โดยคลิกขวาที่ Shortcut นั้นล่ะ เลือก Properties จ้ะ คลิกที่ปุ่ม Change Icon อีกที ..
-เลือกเปลี่ยน Shortcut เป็นรูปที่เราต้องการได้เลยจ้ะ..ทุกครั้งที่อยากจะ Hibernate ก็แค่ดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut นี้ได้เลยจ้ะ รวดเร็วดีนะ ..

การทำปุ่ม Restart Shortcut ไว้บนหน้า Desktop

-ไปที่หน้า Desktop คลิกขวา >> New >> Shortcut จะมีหน้าต่างขึ้นมา
-ที่ช่อง Type the location of the item: ให้พิมพ์ %windir%\System32\shutdown.exe -r -f -t 00 ลงไป แล้วคลิก Next >
ความหมายของพารามิเตอร์ต่างๆ
-r = Restart the Computer.
-f = Forces running applications to close without warning.
-t xx = Set timeout for restart to xx seconds.

-ที่ช่อง Type a name for this shortcut: ให้พิมพ์ Restart My Computer (หรือชื่ออื่นก็ได้ตามใจชอบ) ลงไป และคลิกปุ่ม Finish
-เพื่อความสวยงามสามารถทำการเปลี่ยนไอคอนเป็นรูปไอคอนที่เราต้องการได้.. โดยคลิกขวาที่ Shortcut นั้นล่ะ เลือก Properties จ้ะ คลิกที่ปุ่ม Change Icon อีกที ..
-เลือกเปลี่ยน Shortcut เป็นรูปที่เราต้องการได้เลยจ้ะ..ทุกครั้งที่อยากจะ Restart ก็แค่ดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut นี้ได้เลยจ้ะ รวดเร็วดีนะ ..แค่นี้น่าจะใช้ได้ทุกคนครับ บ้างเครื่องอาจจะไม่ได้นะครับผม ลองดูๆ

เครดิต CT Clubza


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support