วิธีการไม่ยากครับ เราจะใช้ฟังก์ชั่น getimagesize และไปเก็บไว้ในตัว แปลต่างๆ

<?PHP
$imgName = "exImage.jpg";
list($imageWidth, $imageHeight, $imageType, $imageAttr) = getimagesize($imgName);
echo("ขนาดของภาพ คือ  ".$imageWidth." pixels.");
/ Sample output: "The width of the image is 600 pixels."
/ ส่วนสูงภาพ ชนิด ภาพ ก็อยู่ในตัวแปลแล้ว ลองดูนะครับ
?>

http://ireallyhost.com บริการดีดีจากเรา ใส่ใจกว่าใคร...

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support