บทความโดย นายเจริญรัตน์ จันทร์นิธิ (IREALLYHOST.COM)
บทความนี้ ยินดีให้สามารถเผยแพร่ได้เต็มที่
ขอเพียงช่วยลิงค์ URL ขอบคุณมายังเว็บไซต์ต้นทาง เพื่อให้เครดิส กับผมนิดนึงก็พอครับ


สวัสดีครับ สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านครับ

เคยมีหลายๆ ท่านสอบถามมาเกี่ยวกับปัญหา การได้รับจดหมายขยะเป็นจำนวนมาก โดยมากแล้วจะเกิดจาก มีคนบางกลุ่มนำโปรแกรมบางประเภทมาใช้งานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยโปรแกรมดังกล่าว จะทำการเก็บ List Email ที่แสดงอยู่หน้า Page ต่างๆ เพื่อนำไปขายหรือส่งอีเมล์มาโฆษณา (มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ด้วยนะครับ) แต่เราก็มีระบบป้องกันอีเมล์ขยะเหล่านี้ มาดูกันครับ

1.ก่อนอื่นให้สมาชิก Login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์(Web Control Panel)
2. ระบบจะมีสองส่วนด้วยกันคือ Spamassassin Setup และ SPAM Filters ดังภาพ


(Spamassassin Setup) การทำงานและตั้งค่า


เป็นโปรแกรมนึงที่สามารถจัดการจับอีเมล์ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีเดียว ครับ จากผมเคยได้รับปัญหาอีเมล์ขยะกวนใจ แต่เดี่ยวนี้พบว่าปัญหาดังกล่าวหายไปเกิบ 95% เลยทีเดียวครับ(1-4) เป็นการเลือกการดำเนินการเมื่อมี SPAM ถูกส่งเข้ามา
(1) ไม่ทำการปิดกั้นใดๆ จดหมายที่ถูกกรองจะถูกส่งเข้า MailBox ปกติ
(2) จดหมายดังกล่าวถูกส่งเก็บใน Spam Folder
(3) จดหมายถึงกล่าวถูกส่งแยกเก็บใน Spam Folder ของแต่ละ Email Account
(4) ทำการลบจดหมายดังกล่าว
(5) เป็นการตั้งระดับการกรอง (แนะนำ Low ก็พอครับ) แต่หากพบว่ายังมีจดหมายขยะหลุดเข้ามาก็ปรับไปในระดับที่สูงขึ้นได้
(6) เป็นการตั้งค่าว่าหากมีจดหมายที่ถูกส่งมาจำนวนที่กำหนด จากผู้ส่งใดๆ จะทำการ Block (สามารถเลือกค่าดังที่แนะนำได้ครับ)
(7) เป็นการตั้งค่า เมื่อตรวจพบว่าเป็นจดหมายขยะ จะทำการเปลี่ยนหัวข้อจดหมาย เป็นชื่อที่กำหนดหรือไม่ (เลือกตามที่แนะนำหรือที่ต้องการก็ได้ครับ)
(9) การตั้งค่า Block จากการส่งภายใต้โดเมนที่กำหนด
หรือชื่ออีเมล์ที่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการให้ชื่อผู้ใช้ใดๆ ภายใต้โดเมน @secon.com ทำการส่งอีเมล์เข้ามา เราสามารถตั้งค่าได้โดย *@secon.com หมายถึง ทำการบล็อคชื่อผู้ใช้ใดๆ ภายใต้ @secon.com ทั้งหมดหรือ อีเมล์เดียวก็ได้ โดยเขียน 1 บันทัดต่อ 1 ชื่อ
ตัวอย่าง.
*@domain1.com
*@domain2.com
mspam@domain3.com
(10) การตั้งค่าคล้ายๆ กับข้อ (9) แต่เป็นการตั้งค่าเปิดรับอีเมล์ จากชื่อที่กำหนด หรือ ภายใต้โดเมนที่กำหนด เพื่อให้จดหมายภายใต้โดเมน หรือ ชื่อที่กำหนดไว้ไม่ถูกกรอง และส่งถึงมือเรา

*** จากการใช้งานพบว่าระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีเดียวครับ
*** Spam Folder จะพบในระบบที่เป็น POP3 (ยกเว้นใน Uebimiau)(SPAM Filters) การทำงานและตั้งค่า


SPAM Filters เป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถปิดกั้นอีเมล์จากผู้ส่ง ใดๆ ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แนะนำ: การตั้งค่าปิดกันอีเมล์ที่ถูกส่ง มาจากผู้ใช้ใดๆ หรือโดเมนใดๆ ในระบบใดระบบหนึ่งก็เพียงพอ)(1) ทำการบล็อคอีเมล์ที่กำหนด
(2) ทำการบล็อคอีเมล์ใดๆ ภายใต้โดเมนที่กำหนด
(3) กำการบล็อคอีเมล์ใดๆ ที่มี คำ ใดๆ ที่กำหนด
(4) การการบล็อคอีเมล์ใดๆ ที่มีขนาดเกินกำหนด
(5) - ไม่ทราบข้อมูล
(6) เมื่อมีอีเมล์ใดๆ เป็นไปตาม (1-4) ทำการดรอปทิ้งหรือ ส่งไปยัง Spam Box
(7) แสดงรายการที่ถูกปิดกั้น

ทั้งนี้การป้องกัน Spam เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากตัวเราโดยไม่ทำการโพส อีเมล์ของเราไว้ตามหน้าเว็บไซต์ ต่างๆ หรือหลีกเลี่ยง ในส่วนนี้ หรือ ทำการเขียนอีเมล์ลงในภาพ แสดงแทนการเขียนข้อความ หรือ ทำการใส่เครื่องหมายใดๆ แทนที่ เช่น
mrname@domain.com สามารถปรับแต่งให้เกิดความเข้าใจกับผู้อื่นได้
mrname[at]domain.com ([at] = @)
mrname[@]domain.com ([@] = @)
mrname@domain.คอม (.คอม = .com)
mrname#domain.com (# = @)

เป็นต้นครับ ก็จะลดการที่โปรแกรมเก็บอีเมล์ของเราไป Spam ได้เป็นอย่างดี
หวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับ
หากสงสัย ส่วนใด สามารถติดต่อสอบถาม หรือโพสถามได้ตลอดเวลาครับ หรือมีข้อแนะนำดีดี ก็สามารถช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ ขอบคุณครับ
Admin (Mean)Where do you want the spam to go?

สำหรับข้อ 1 นั้นหากระบบตรวจสอบว่าเป็นจดหมายขยะ จะยังถูกส่งเข้า Mail Box ของเราปกติครับ
สำหรับข้อ 2 อีเมล์ขยะ จะถูกส่งไปอยู่รวมกันที่ โฟลเดอร์ .spamassassin ใน FTP (นอก public_html)
สำหรับข้อ 3 อีเมล์ขยะ จะถูกส่งไปที่ Spam Box ของแต่ละ user ครับโดยจะสามารถเช็คได้จาก Spam Folder ใน webmail หรือบน Outlook (ยกเว้น Uebimiau) ครับ
สำหรับข้อ 4 เมื่อได้รับจดหมายขยะจะทำการลบทิ้ง จากระบบ

ซึ่งอีเมล์ขยะเหล่านี้นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญ ต่อผู้ใช้อีเมล์แล้วยังส่งผลให้พื้นที่อีเมล์ของเราเต็ม โดยเร็วอีกด้วยครับ
ฉนั้นควรมีการตั้งค่าส่วนนี้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ ความสบาย ในการใช้งานอีเมล์ของสมาชิกเอง

ลองตั้งค่าใช้งานดูกันนะครับ น่าจะช่วยให้สมาชิกใช้งานอีเมล์ได้อย่างสบาย หูสบายตามากขึ้นทีเดียว
หวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับ
หากสงสัย ส่วนใด สามารถติดต่อสอบถาม หรือโพสถามได้ตลอดเวลาครับ หรือมีข้อแนะนำดีดี ก็สามารถช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ ขอบคุณครับ
Admin (Mean)

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support