ลองไปทดสอบเว็บตัวเองกัน
http://www.numion.com/Stopwatch/Start.html?Url=http%3A%2F%2Fwww.ireallyhost.com

ความเร็วเน็ตที่ใช้และความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ จะแปรผันตรงกับ เวลาที่เรียกหน้าเว็บนะครับ

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support