Javascript: วิธีการคลิก แล้ว Auto Select & Copy ใน Input หรือ TextArea


บทความโดย คุณมีน จาก ( HTTP:/WWW.IREALLYHOST.COM )
บทความนี้ สามารถนำไปเผยแพร่ได้
แต่ขอความกรุณาอย่าตัด Credit นี้  และช่วยลิงค์กลับมายัง บอร์ดแห่งนี้ มีอะไรดีดีนำมาแชร์กันครับ
http://ireallyhost.com/p-forums


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้นำไปใช้เลยเขียนมาให้ซะเลย

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ ที่
1. คลิกที่ Input หรือ ใน Text Area แล้ว Auto Select หรือ highlight นั้นเองครับ
2. สามารถคลิกปุ๋ม Copy แล้ว Auto Copy  โดยทำการ Focus / Select ได้


  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!--
   function copyit(field) {
   var temp=document.getElementById(field);
   temp.focus()
   temp.select()
   therange=temp.createTextRange()
   therange.execCommand("Copy")
   }
  /-->
  </SCRIPT>

<input type='text' value='ข้อมูลที่นำไปใช้' id='url' onfocus='javascript:this.select();' >
<input type='button' value='copy' onclick="copyit('url');">

อ่อผมนำไปประยุคใช้กับระบบของผมเองครับ
http://ireallyhost.com/whois/whois.php?action=easy&domain=ireallyhost.com

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support