สำหรับท่านเจ้าของเว็บไซต์ที่พบปัญหาส่งอีเมล์จากโดเมนเนมของท่าน ไปยัง Gmail แล้วอีเมล์ ตกไปยัง จดหมายขยะ ( Junkmail/Spam) โฟลเดอร์นั้น มักมีสาเหตุมาจาก

  • มีผู้กระทำการ Report ว่าเมล์ของท่านเป็น SPAM 
  • มีการส่งอีเมล์ออกเป็นจำนวนมาก
  • เคยมีการส่ง SPAM Mail ออกจากโดเมนเนมนี้
  • เคยมีการส่งอีเมล์ลักษณะ Email Marketing หรือโฆษณา
  • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเมล์เคยติดไวรัส แล้วทำการ SPAM Mail ออกภายนอก
  • เซิร์ฟเวอร์เมล์ IP ติด Blacklist หรือ มีคะแนน Mail Reputation ต่ำ  
  • ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

* เซิร์ฟเวอร์บริการเมล์ของ ไอเรียลลีโฮส มีระบบคัดกรอง SPAM และป้องกันการส่งอีเมล์ออกจำนวนมาก พร้อมมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 

วิธีการตั้งค่า Safe Sender เพื่อให้อีเมล์ของท่าน ส่งเข้า Inbox ของ Gmail และอีเมล์ไม่ตก Spam box สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ดังนี้

1. ทำการกดปุ่ม เลือก Settings (การตั้งค่า)

 

2. คลิก Filters and Blocked Address ( ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ ) 
คลิก กด Create a new filter ( สร้างตัวกรองจดหมาย )

3.ระบุ From (จาก) : @ชื่อโดเมนของท่าน
กดปุ่ม Create filter (สร้างตัวกรอง)

เลือก Start it (ติดดาว)
เลือก Never send it to Spam (ไม่ส่งไปยังสแปม)
กดปุ่ม Create filter (สร้างตัวกรอง)

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อีเมล์ที่ส่งจาก @domain ของท่านจะเข้า Inbox ปกติ

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com