จดโดเมน .IN.TH ,  ต่ออายุ .IN.TH

โดเมน .IN.TH โดเมนสำหรับ บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
สามารถจดชื่อใดๆ ที่ว่างอยู่ บุคคล บริษัท องค์กร สามารถทำการจดทะเบียนใช้งานได้

  • โดเมน .IN.TH  สามารถขอจดทะเบียนโดยไม่จำกัดจำนวน จดชื่อใดก็ได้ที่ว่างอยู่
  • .IN.TH ย่อมาจาก Individual in Thailand
  • จด .IN.TH ได้ 1-10 ปี

การขอจดโดเมนเนม .IN.TH ใหม่ ( Registration Domain .IN.TH )

โดเมน .in.th จะได้รับการอนุมัติ เมื่อทำการจัดส่งเอกสารเรียบร้อย สมบูรณ์

เอกสารที่ใช้ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • จดในนามบุคคลทั่วไป 
    ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว
  • จดในนามบริษัท องค์กร
    ใช้ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ

 

การขอโอนย้ายโดเมน .IN.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .IN.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม .in.th เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .IN.TH และ จด .IN.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=in.th


.IN.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .IN.TH , ต่ออายุโดเมน .IN.TH ]

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
การขอจดทะเบียนโดเมนเนม .TH
ทั่วไป