จดโดเมน .CO.TH , ต่ออายุ .CO.TH

โดเมน .CO.TH สำหรับ บริษัท องค์กร การพาณิชย์และธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ซึ่งจะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย

 • .CO.TH ย่อมาจาก Commercial in Thailand
 • จด .CO.TH ได้ 1-10 ปี

การขอจดโดเมนเนม .CO.TH ( Registration Domain .CO.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .co.th

 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อบริษัท, ชื่อย่อบริษัท, หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น
 • 1 บริษัท ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
- ยกเว้นชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สามารถขอจดโดเมนภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าเพิ่มได้
 • โดเมน .co.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง
   

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .CO.TH ให้กับนิติบุคคล  (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • หนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (พร้อมระบุชื่อภาษาอังกฤษ)
 • ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401/พ.ค.0401)
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
 • ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
 • กรณีขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ สามารถใช้หนังสือบริคณห์สนธิที่การเซ็นต์รับรองจากเจ้าพนักงาน
   

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .CO.TH ให้กับชื่อเครื่องหมายการค้า (Trademark)

 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

การขอโอนย้ายโดเมน .CO.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .CO.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .CO.TH และ จด .CO.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=co.th


.CO.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .CO.TH , ต่ออายุโดเมน .CO.TH ]

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com