ข้อแนะนำ ในการตั้งชื่อ/เลือกชื่อ สำหรับจด โดเมนเนม ( Domain name )

ชื่อโดเมนเนม เปรียบเสมือน ชื่อแบรนด์ หรือ ชื่อกิจการ ชื่อร้านค้า ผู้จดทะเบียน ควรเลือกจดทะเบียนชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย อาจมีความหมาย หรือไม่ก็ได้ อาจเป็นคำพ้อง และตั้งชื่อให้สื่อถึง หรือเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์ บริการ หน่วยงาน องค์กร หรือ ร้านค้า ควรหลีกเลี่ยงกับการตั้งชื่อเกี่ยวข้อง หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 


............................................


ปัจจุบัน นามสกุลโดเมนเนม มีอยู่จำนวนมาก หลายร้อยนามสกุล แต่นามสกุลที่ยังได้รับความนิยมสูงอยู่ยังหนีไม่พ้น .COM .NET .ORG .INFO .BIZ ... ด้วยความที่เป็นนามสกุลที่มีมาก่อน และกับผู้ใช้มีความเคยชิน และเป็นที่รู้จักอย่างดี รวมถึงมีจำนวนโดเมนเนม ที่จดทะเบียนภายใต้นามสกุลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชื่อโดเมนที่มีความหมาย หรือ ชื่อโดเมนที่สั้นจำง่าย มีมูลค้าสูง และหาจดทะเบียนได้ยากในปัจจุบัน ทางไอเรียลลี่โฮส จึงได้เขียนบทความแนะนำนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแนะนำ ให้ความรู้ สำหรับผู้ต้องการจดชื่อโดเมนเนมสักชื่อ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การแบ่งประเภทโดเมนเนม (อย่างง่าย)

 

  • แบ่งตามประเภท และความหมาย ของนามสกุล
เช่น .asia หมายถึง โดเมนหรือเว็บไซต์ ในแทบเอเชีย , .edu โดเมนสำหรับทางสถาบันการศึกษา
  • แบ่งตามประเทศ
เช่น .TH หมายถึง โดเมนเนม ในประเทศไทย
 

แต่ทั้งนี้โดเมนเนมทุกนามสกุล ก็สามารถจดทะเบียน และใช้งานได้ทั่วโลก และสามารถใช้งานนามสกุลโดเมนเนม
ตรงตามประเภทเว็บไซต์ หรือ ไม่ตรงตามประเภทก็ได้ แต่จะมีเพียงบางนามสกุลเท่านั้น ที่มีนโยบายการขอจดทะเบียนอย่างเข้มงวด เช่น .CO.TH จดทะเบียนได้เฉพาะนิติบุคคลในประเทศไทย และชื่อที่จดทะเบียนต้องตรงกับชื่อนิติบุคคล หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น เป็นต้น

การพิจารณาการตั้งชื่อโดเมนเนม ( Domain name ) ที่จะจดทะเบียนใหม่

  • ชื่อโดเมน ควรเป็นชื่อที่สั้น มีจำนวนพยางค์แต่น้อย เพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำได้ง่าย
  • ชื่อโดเมน ควรเป็นชื่อ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ (หรือไม่ก็ได้)
  • ชื่อโดเมน สามารถเลือกคำที่เกี่ยวข้อง ผสมกันได้
  • ชื่อโดเมน เราสามารถคิด แต่งชื่อได้อย่างอิสระเสรี

ข้อควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อโดเมน

  • การเลือกตั้งชื่อโดเมน ที่ผู้อื่น จดจำได้ยาก
  • ชื่อโดเมน ที่มีเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่นอยู่ในชื่อ


สรุป : การตั้งชื่อโดเมนเนม ก็เหมือนกับ การบอกที่อยู่ ให้กับผู้อื่นได้ทราบ ควรเป็นสิ่งที่จดจำง่าย หรือ มีความหมาย หรือ เป็นชื่อที่น่าจดจำ ชื่อโดเมนจะไม่สามารถจดซ้ำกับผู้อื่นได้ จนกว่าชื่อโดเมนนั้นๆ จะหมดอายุ หรือ มีสถานะว่าง

ข้อแนะนำ : ปัจจุบันชื่อโดเมน บางชื่อมีมูลค้า ตั้งแต่หลักร้อย ถึง หลายล้าน หรือ หลายหมื่นล้าน นอกจากการเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว เจ้าของผู้ยื่นจดทะเบียน ควรตรวจสอบสิทธิความเป็นผู้ถือครองโดเมน จากข้อมูล Whois ในโดเมน โดยเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์ ซึ่งในเชิงนโยบาย ถือเป็นข้อมูลที่แสดงความเป็นผู้ครอบครองโดเมนเนมและสามารถใช้อ้างอิงสิทธิได้ตามกฎหมายในระดับสากล

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
การขอจดทะเบียนโดเมนเนม .TH
ทั่วไป