จดโดเมน .AC.TH , บริการจด .AC.TH , ต่ออายุ .AC.TH

โดเมน .AC.TH โดเมนสำหรับ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันกวดวิชา ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

  • จด .AC.TH ได้ 1-10 ปี
  • .AC.TH ย่อมาจาก Academic in Thailand

การขอจดโดเมนเนม .AC.TH ใหม่ ( Registration Domain .AC.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .co.th

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อสถาบันการศึกษา, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อสถาบัน
  • 1 สถาบัน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
  • โดเมน .ac.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .AC.TH  (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • หนังสือจัดตั้งสถานบันการศึกษา
  • หนังสือรับรอง จากผู้บริหารการศึกษา ลงนามพร้อมประทับตรา

การขอโอนย้ายโดเมน .AC.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain + Renewal Domain .AC.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .AC.TH และ จด .AC.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=ac.th


.AC.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .AC.TH , ต่ออายุโดเมน .AC.TH ]

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com