จดโดเมน .MI.TH,  บริการจด .MI.TH ใหม่ , ต่ออายุ .MI.TH

โดเมน .MI.TH ย่อมากจาก Military Organization โดเมนสำหรับ หน่วยหน่วยงานทางทหารเท่านั้น

การขอจดโดเมนเนม .MI.TH ใหม่ ( Registration Domain .MI.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .mi.th

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
  • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
  • โดเมน .mi.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .MI.TH  

  • หนังสือรับรอง จากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรองได้จาก สท.ทหาร

 

การขอโอนย้ายโดเมน .MI.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .MI.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .MI.TH และ จด .MI.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=mi.th


.MI.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .MI.TH , ต่ออายุโดเมน .MI.TH ]

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
การขอจดทะเบียนโดเมนเนม .TH
ทั่วไป