บทความโดย http://www.ireallyhost.com

จดโดเมน .OR.TH
นามสกุลโดเมนเนม (Domain name) ชนิด
ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ

.OR.TH ย่อจาก Government เป็นนามสกุล Domain name สำหรับ
องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย

 


การขอจดโดเมนเนม .OR.TH ใหม่ ( Registration Domain .GO.TH )นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .go.th

 

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
  • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้เพียง 1 ชื่อ
  • โดเมน .go.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .OR.TH 

  • หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม, จัดตั้งมูลนิธิ
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
 

 


การขอโอนย้ายโดเมน .OR.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .OR.TH )


การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

  • หนังสือรับรอง ขอโอนย้ายโดเมน (คลิกเพื่อดาว์โหลด)


[ บริการ จดโดเมน .OR.TH , ต่ออายุโดเมน .OR.TH ]
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support