จดโดเมน .OR.TH , ต่ออายุ .OR.TH

โดเมน .OR.TH โดเมนสำหรับ องค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย
เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย

  • .OR.TH ย่อมาจาก Organization in Thailand  
  • จด .OR.TH ได้ 1-10 ปี

การขอจดโดเมนเนม .OR.TH ใหม่ ( Registration Domain .GO.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .go.th

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
  • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
  • โดเมน .go.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .OR.TH 

  • หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม, จัดตั้งมูลนิธิ
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

การขอโอนย้ายโดเมน .OR.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .OR.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .OR.TH และ จด .OR.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=or.th.OR.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .OR.TH , ต่ออายุโดเมน .OR.TH ]

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com