การตั้งค่าโดเมนเนม ผ่านศูนย์บริการ (Client Area)
การตั้งค่าโดเมนเนม ผ่าน Domain Control Panel
วิธีตั้งค่า Domain name ใช้บริการของ Google
ทั่วไป
ปัญหาเกี่ยวกับบริการโดเมนเนม
การขอรับบริการโดเมนเนม
การตั้งค่าโดเมนเนม ร่วมกับบริการอื่น
การขอจดทะเบียนโดเมนเนม .TH
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com