จดโดเมน .GO.TH , ต่ออายุ .GO.TH

โดเมน .GO.TH โดเมนสำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด

  • .GO.TH ย่อมาจาก Government Thailand
  • จด .GO.TH ได้ 1-10 ปี

การขอจดโดเมนเนม .GO.TH ใหม่ ( Registration Domain .GO.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .go.th

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
  • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
  • โดเมน .go.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .GO.TH 

  • หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน
(ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')

 

การขอโอนย้ายโดเมน .GO.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .GO.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้

 


เช็คโดเมน .GO.TH และ จด .GO.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=go.th


.GO.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .GO.TH , ต่ออายุโดเมน .GO.TH ]

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com