จดโดเมน .NET.TH , บริการจด .NET.TH ใหม่ , ต่ออายุ .NET.TH

โดเมน .NET.TH ย่อมาจาก Network in Thailand  เป็นนามสกุล Domain name สำหรับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ

การขอจดโดเมนเนม .NET.TH ใหม่ ( Registration Domain .NET.TH )

นโยบาย/ข้อกำหนด ในการขอจดทะเบียน .mi.th

  • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
  • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
  • โดเมน .mi.th จะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียน และ แจ้งอนุมัติการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .NET.TH  

  • หนังสือรับรอง จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรองจาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ เป็นหน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP) (ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

การขอโอนย้ายโดเมน .NET.TH มารับบริการ กับ ไอเรียยลลี่โฮส
( Transfer Domain .NET.TH )

การโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส จะมีเพียงอัตราค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม เท่านั้น
และจะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่ทำรายการสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้


 


เช็คโดเมน .NET.TH และ จด .NET.TH ได้ที่นี่
https://www.ireallyhost.com/cart/domain/?tlds=co.th


.NET.TH ถือเป็นโดเมน ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ
[ บริการ จดโดเมน .NET.TH , ต่ออายุโดเมน .NET.TH ]

 

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com