โดย ไอเรียลลี่โฮส ( http://www.IReallyHost.com )
 

อ่านเวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก

วิธีตั้งค่า Domain name เพื่อใช้งานกับ Blogger หรือ Blogspot (update 2015)

วิธีตั้งค่า ( Domain name ) โดเมน
เพื่อใช้งานกับ Blogger หรือ Blogspot

http://www.ireallyhost.com/kb/2/

ผู้รับบริการโดเมนเนม สามารถกำหนดการตั้งค่า เพื่อใช้งานกับ Blogger หรือ Blogspot ได้ง่ายๆ
โดยในบทความนี้ แสดงตัวอย่างโดยใช้ชื่อโดเมนเนม siamego.com กล่าวคือ เมื่อดำเนินการตามบทความ
ให้เปลี่ยนชื่อ siamego.com เป็นชื่อโดเมนของท่าน


โดยแบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วนคือ

  • จัดการติดตั้ง  โดเมนเนม สำหรับใช้งานที่ Blogger
  • จัดการตั้งค่า DNS ให้กับ Domain name
  • การตั้งค่า ให้สามารถเรียกใช้งานแบบ www หรือ ไม่มี www ก็ได้

 


1. จัดการติดตั้ง  โดเมนเนม สำหรับใช้งานที่ Blogger


Login เข้าสู่ระบบจัดการ Blogger
1.1 คลิก การตั้งค่า > พื้นฐาน

 


 

1.2 คลิก เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าขั้นสูง1.3 คลิก ระบุชื่อโดเมนเนม เปลี่ยน thaiego เป็นชื่อโดเมนของท่าน (ระบุ www) และกด บันทึก
1.4 นำค่า Domain Record ในกรอบสีแดง ตั้งค่าในระบบจัดการโดเมนเนม
ในข้อ 2 หรือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่


 


2. จัดการตั้งค่า DNS ให้กับ Domain name2.1 Login เข้าสู่ระบบจัดการ โดเมนเนม

http://domain.ireallyhost.com

วิธีการเข้าจัดการ โดเมนเนม
http://www.ireallyhost.com/kb/domain/285

หมายเหตุ
ยกเว้น .TH อาทิ .co.th .in.th .or.th .go.th .net.th
ให้นำค่าในกรอบสีแดง แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไอเรียลลี่โฮสดำเนินการติดตั้งให้

 

2.2 เลือกโดเมมที่ต้องการ และ คลิก Manage DNS2.3 ตั้งค่า CNAME โดย คลิก CNAME Records > คลิก Add CNAME Recordนำค่า CNAME ในข้อ 1.4 ใช้ตั้งค่า ดังนี้


 
ผลที่ได้
2.4 ตั้งค่า DNS ให้กับโดเมนเนม โดยรีเฟรชเบราว์เซอร์ ระบบจัดการโดเมนเนม
คลิก Configure Now > Fix Name Servers Automaticallyเมื่อทำการตั้งค่าสมบูรณ์ โปรดรอ DNS Update ราว 1-72 ชม.
และทำการ Verify การตั้งค่า โดเมนเนม ดังข้อ 1 อีกครั้ง
และเมื่อทำการติดตั้งโดเมน กับ Blogger เสร็จให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

DNS Update หมายถึง ระยะเวลาที่อินเตอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ISP มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดเมนเนม โดยมีระยะเวลาไม่เท่ากัน อาจใช้ระยะเวลา 1-48 ชม. หรือ 1-72 ชม. โดยประมาณ
 


3. การตั้งค่าโดเมน ใช้กับ Blogger ให้ใช้แบบมี www หรือ ไม่มี www ก็ได้
หรือ none www redirect to www
เช่น http://siamego.com -> http://www.siamego.com โดยอัตโนมัติ


3.1 ภายหลังจากตั้งค่าโดเมน ให้กับ Blogger (ในข้อ 1) เรียบร้อยแล้ว
> คลิก แก้ไข
> ติ๊ก เปลี่ยนเส้นทาง domain.com ไปที่ www.domain.com
> กดบันทึก


ก็จะพบว่า สามารถใช้งานโดเมนเนม กับ Blogger ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งแบบมี www และ ไม่มี www


 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support