การตั้งค่า Domain forwarding หรือ Domain Redirect site

การตั้งค่า Domain Forwarding หรือเรียกกันทั่วไปอีกอย่างว่า การตั้งค่า Redirect Site ของโดเมนของตนเองนั้น สามารถทำการตั้งค่าได้จาก 2 ช่องทางคือ

1. ผ่านระบบจัดการเว็บไซต์
2. การตั้งค่าบริการระบบจัดการโดเมน

      ในกรณีที่ตั้งต่าผ่านระบบโดเมนนั้น ในส่วนนี้ทางผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศมีการคิดค่าบริการเพิ่ม เติม (ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการ (Registrar)) เพื่อขอเปิดใช้บริการดังกล่าว
      โดยท่านผู้เป็นเจ้าของโดเมนสามารถดำเนินการตั้งค่าได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ หรือโฮสติ้งรองรับ ทั้งนี้

       โดยลักษณะการใช้งาน เช่น เมื่อทำการเรียก URL หรือชื่อเว็บไซต์ AB.com และมีการตั้งค่า Forwarding ไปยัง CD.com เมื่อมีผู้ทำการเรียกเข้าเว็บไซต์ AB.com นั้น จะทำให้ถูกส่งเข้าไปยังเว็บไซต์ CD.com โดยอัติโนมัติ

ทั้งนี้การใช้งานในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นผลดีนักต่อทำค้นหา โดเมนที่ถูกต้องค่า Forwarding นั้นจะไม่มีข้อมูลอยู่อย่างแท้จริง

ในกรณีที่ต้องการตั้งค่าโดเมนที่ 2 ให้เป็นเว็บไซต์เดียวกับ โดเมนเนมที่ 1 สามารถดำเนินการชี้ Name Server Domain ดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ของโดเมนที่ 1 และทำการ Add Domain Pointer
เมื่อเรียกโดเมนที่ 2 จะพบว่า เว็บไซต์ เหมือนกับ โดเมนที่ 1 ทุกประการ ซึ่งในส่วนนี้ ต้องสอบถามยังผู้ให้บริการว่ารองรับการให้บริการหรือไม่นะครับ


การตั้งค่า Domain Forwarding จากระบบจัดการโดเมน
1. ทำการ login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน http://domain.oldirh.com
2. ในกรณีที่ซื้อบริการ Domain Forwarding ไว้จะพบปุ๋ม Domain Forwarding คลิกปุ๋มที่ (1)
3. คลิกปุ๋ม Manage Service ปุ๋มที่ (2)
4. ทำการตั้งค่าโดเมนปลายทางที่ต้องการให้ Redirect ไปหา url ที่กำหนด
5. ทำการคลิกปุ๋มที่ (4) - view Name Server Detials
6. นำข้อมูลที่พบ ในหมายเลข (5)
7. นำข้อมูลในข้อที่ 6 ทำการใช้ตั้งค่าในส่วนของ Modify Name Server


รอระบบทำการ Update Name Server ภายใน 1-48 ชั่วโมงเมื่อเรียกโดเมนเนมที่กำหนดจะพบว่า
จะถูก Redirect Site ไปยัง URL ที่ต้องการ


domain_forwarding.gif


 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com