การสิ้นสภาพถือครองชื่อโดเมน : จะเกิดได้จากสาเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างเอกสาร)
  1.  ได้รับคำขอ พร้อมเอกสารรับรองการลบชื่อโดเมนจากผู้ถือครองชื่อโดเมน
  2.  ละเว้นการชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุ หรือ แจ้งยืนยันการชำระเงิน
    1. ชื่อโดเมนจะถูกระงับการใช้งาน หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 1 เดือน
    2. ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากระบบ หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 2 เดือน
  3. การจดทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล
  4. กรณีที่ทีเอชนิคตรวจสอบพบภายหลังว่าชื่อโดเมนไม่ตรงตามหลักการตั้งชื่อโดเมน
  5. กรณีที่ผู้ถือครองเป็นบุคคลสาปสูญ หรือเสียชีวิต
  6. กรณีที่ผู้ถือครองล้มละลาย, ร้าง หรือเลิกกิจการ
 
หมาย เหตุ การสิ้นสุดชื่อโดเมน สำหรับหัวข้อ 5 และ 6 จะกระทำต่อเมื่อทีเอชนิคได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการตรวจสอบเรียบร้อย รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนทราบและประกาศผ่านหน้าเว็บทีเอชนิ คแล้ว"
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com