เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ พบว่าไม่สามารถเข้าชมเนื้อหาปกติได้ โดยมีประกาศข้อความ "This Domain Name is Suspended" เนื่องจากโดเมนเนมถูกระงับการให้บริการชั่วคราว อันเนื่องจากท่านยังไม่ได้ Verify Email เจ้าของโดเมนเนม

ตามนโยบายให้บริการโดเมนเนม (Terms Of Services) ของนายทะเบียนฉบับปรับปรุงใหม่
ICANN Registrant Verification ( RAA verification )

This Domain Name is Suspended

The domain name you have entered is not available. It has been taken down because the email address of the domain holder (Registrant) has not been verified.

If you are the Registrant of this domain name, please contact your domain registration service provider to complete the verification and activate the domain name.

NOTE: It may take upto 48 hours after verification for the domain name to start resolving to its website again.


โดเมนเนมที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายใหม่
โดเมนเนมสากล อาทิ .COM .NET .ORG .INFO .BIZ .ASIA ...

ยกเว้นโดเมนเนมประเทศไทย .TH อาทิ .co.th .in.th .go.th .or.th .mi.th .net.th

ตามประกาศของ ICANN มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดเมนที่จดทะเบียน, ย้ายเข้า, หรือแก้ไขในอีเมล Registrant จะต้องมีการยืนยันข้อมูล โดยการคลิกลิงก์ยืนยันที่ถูกส่งไปให้ทางอีเมลภายใน 15 วัน. (ระบบ จะส่งอีเมลไปที่อีเมล Registrant ของโดเมนเนม หรืออีเมล์ที่ใช้ขอจดทะเบียนโดเมนเนม)

โดเมนที่ไม่คลิกลิงก์ยืนยันภายใน 15 วัน โดเมนจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว :
ไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์และอีเมล จนกว่าจะมีการคลิกลิงก์ยืนยันดังกล่าว.


หากคุณคลิกลิงก์ยืนยัน หลังจากที่โดเมนถูกระงับการใช้งานไปแล้ว จะใช้เวลา 1 - 48 ชม. จะกลับมาใช้งาน หรือตั้งค่าโดเมนเนม ได้โดยปกติ

 


วิธีการขอรับอีเมล์ เพื่อทำการ Verify

 

 • ล๊อคอินเข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม
  http://domain.ireallyhost.com

  วิธีเข้าใช้งานระบบจัดการโดเมนเนม
  http://www.ireallyhost.com/kb/domain/285
   
 • เลือกโดเมนเนม ที่ต้องการ
  > คลิกปุ๋ม Resend Verification Email

  กรณีไม่พบปุ๋ม Resend Verification Email
  แสดงว่าโดเมนเนมของท่าน อาจได้รับการ Verify เรียบร้อยแล้ว

 

 • ล๊อคอิน และตรวจสอบอีเมล์ของท่าน

  หัวข้ออีเมล์ที่ท่านได้รับ RAA verification mail
  คลิกลิงค์ยืนยัน

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com