วิธีตั้งค่าโดเมนเนม ( Domain name ) 
เพื่อใช้งานกับ Blogger หรือ Blogspot

http://www.ireallyhost.com/kb/2/

ผู้รับบริการโดเมนเนม สามารถตั้งค่าโดเมนเนมของท่าน เพื่อใช้งานกับ Blogger หรือ Blogspot ได้ง่ายๆ ดังนี้


โดยในบทความนี้ แสดงตัวอย่างโดยใช้ชื่อโดเมนเนม siamego.com กล่าวคือ เมื่อดำเนินการตามบทความให้เปลี่ยนชื่อ siamego.com เป็นชื่อโดเมนของท่าน

โดยแบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วนคือ

 • จัดการติดตั้ง  โดเมนเนม สำหรับใช้งานที่ Blogger
 • จัดการตั้งค่า DNS ให้กับ Domain name

 


 ข้อ 1. จัดการติดตั้ง  โดเมนเนม สำหรับใช้งานที่ Blogger 


 1.1 Login เข้าสู่ระบบจัดการ Blogger 

 1.2 คลิก 
การตั้งค่า ของบล็อคที่ต้องการใส่ชื่อโดเมนเนม 

 

 

 

 1.3 คลิกลิงค์ ตั้งค่า URL ของบริษัทอื่นสำหรับบล็อคของคุณ 

 

ระบุชื่อโดเมนเนมของคุณ แทน www.your-domain.com
เช่น www.ireallyhost.com ต้องใส่ www นำหน้า และกด บันทึก

***** กรณีที่ชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยให้ ให้ระบุโดเมนด้วย Punny Code หรือ

ชื่อโดเมนเนมในรูปแบบภาษาอังกฤษ เช่น xn--xxxxx.com ลงไป ******

 
 
 1.4  หากท่าน ไม่สามารถใส่ชื่อโดเมนลงไปได้ 
และมีข้อความสีแดง โปรดำเนินการตั้งค่า DNS ในข้อที่ 2 ก่อน
หาก DNS Update แล้ว ท่านจะสามารถใส่โดเมนเนมได้ 
และกดติ๊ก เปลี่ยนเส้นทาง your-domain.com ไปที่ www.your-domain.com 


***** นำค่าในกรอบแดง ใช้ตั้งค่า DNS ในข้อ 2 *****

 

 


 ข้อ 2. จัดการตั้งค่า DNS ผ่านระบบสมาขิก
ด้วยระบบตั้งค่าอัตโนมัติให้กับ Domain name   2.1 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อจัดการโดเมนเนม 

 2.2 เลือกโดเมมที่ต้องการ 
 
 • คลิกเมนู บริการของฉัน
  > เลือก บริการโดเมน หรือ โดเมนเนม, เว็บโฮสติ้ง

   
 • คลิกชื่อโดเมนเนม ที่ต้องการตั้งค่า
   
 • คลิกปุ๋ม Setup Domain for Google Apps
  (เพื่อ Verify Domain name  ความเป็นเจ้าของโดเมน)

  ระบุค่า Hostname และ CNAME 
  ที่ได้จากข้อ 1.4  ซึ่งจะเป็นค่าที่ได้ไม่เหมือนกัน

  กดติ๊กถูก www 
  กดติ๊กถูก และแทน your-domain ด้วยชื่อโดเมนของท่าน
  กดปุ๋ม Update 

 • ตั้งค่าอื่นๆ ตามต้องการ

 

 

เมื่อทำการตั้งค่าสมบูรณ์ โปรดรอ DNS Update ราว 1-72 ชม.

และทำการเพิ่มชื่อโดเมนเนม ลงใน Blogspot ดังข้อ 1.4 อีกครั้ง หากสามารถเพิ่มได้แล้ว ท่านจะสามารถเข้าเว็บไซต์ด้วยโดเมนเนมของท่านได้ทันที
 

DNS Update หมายถึง ระยะเวลาที่อินเตอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ISP มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดเมนเนม โดยมีระยะเวลาไม่เท่ากัน อาจใช้ระยะเวลา 1-48 ชม. หรือ 1-72 ชม. โดยประมาณ
 


 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com