เมื่อคุณลูกค้ามีความประสงค์ ขอโอนย้ายโดเมนเนม เข้ามารับบริการที่ไอเรียลลี่โฮส โดยโดเมนเนมอยู่ต่าง นายทะเบียนกับทางไอเรียลลี่โฮส หรือ ต่าง Registrar กัน ต้องใช้วิธีโอนย้ายโดเมนโดยใช้ Transfer Code หรือ เรียกแตกต่างกันไป อาทิเช่น Auth Code / Authorization code / Secret Code / EPP Code 

วิธีดำเนินการขอโอนย้ายโดเมนเนม มารับบริการที่ไอเรียลลี่โฮส
เฉพาะโดเมนสากล อาทิ .com .net ...

ยกเว้น .TH ซึ่งสามารถออกเอกสารรับรองขอโอนย้ายปลายทาง
 

 1. สั่งซื้อ/ลงทะเบียน ขอโอนย้ายโดเมน มาที่ไอเรียลลี่โฮส

  โอนย้าย โดเมนเนม มาต่ออายุที่ไอเรียลลี่โฮส อย่างเดียว
  https://www.ireallyhost.com/cart/domain/

  รับบริการเว็บโฮสติ้ง และ โอนย้ายโดเมนเนม มาต่ออายุบริการที่ไอเรียลลี่โฮส
  https://www.ireallyhost.com/cart/hosting
   
 2. ชำระค่าบริการ และแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ
  https://www.ireallyhost.com/payment/confirm
   
 3. ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนเนม
  และ อีเมล์เจ้าของโดเมน ว่าเป็นของท่านหรือไม่

  เพื่อใช้ยืนยันในการโอนย้ายโดเมน

  คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบ ข้อมูลเจ้าของโดเมนเนมได้จาก
  https://www.ireallyhost.com/tools/whois-owner

  ตรวจสอบ Administrator Email ควรเป็นของคุณลูกค้า 
  หากไม่ใช่ ให้ทำการแจ้งเปลี่ยนข้อมูล และ อีเมล์ เจ้าของโดเมน เป็นของคุณลูกค้า
   
 4. ทำการปลดล็อคโดเมนเนม (Unlock Domain)
  หากไม่สามารถปลดล็อคด้วยตัวเอง สามารถแจ้งไปยังผู้ให้บริการเดิม
   
 5. แจ้ง Transfer Code ให้กับทางไอเรียลลี่โฮส
  หากไม่สามารถเช็ค code ด้วยตัวเอง สามารถสอบถามไปยังผู้ให้บริการเดิม
  นำ Transfer Code ที่ได้รับ แจ้งกลับยัง ทีมงานไอเรียลลี่โฮส หรือ support@ireallyhost.com

หลังจากทีมงานได้รับข้อมูล จะทำการยื่นเรื่องขอโอนย้ายโดเมน
ระบบจะทำการส่งลิงค์ เพื่อให้ท่านกดยืนยัน ( Approve Email ) เพื่อยืนยันการโอนย้ายโดเมน
อาจใช้ระยะเวลา 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนโดเมนเนมเดิม ว่าสามารถอนุมัติการโอนย้ายโดเมนได้ช้าเร็วเพียงใด ทั้งนี้ควรดำเนินการโอนย้ายโดเมนเนมก่อน โดเมนหมดอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน

 

วิธีการ Approve Email เพื่อยืนยันการโอนย้ายโดเมน เมื่อได้รับอีเมล์จากระบบ ให้ดำเนินการดังนี้

1. เปิดอ่านอีเมล์ที่ได้รับ ที่เกี่ยวกับการขอโอนย้ายโดเมนเนม
2. คลิกลิงค์ยืนยัน ตัวอย่างเช่นดังภาพ

3. หากระบบร้องขอให้ระบุ Transfer Code ให้ท่านใส่รหัสลงไปในช่อง และกด Submit อีกครั้ง

เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะแสดงผลดังภาพ

โปรดรอดำเนินการโอนย้ายระหว่างนายทะเบียน 7-15 วัน
หากการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบผลการดำเนินการต่อไป

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com