วิธีการโอนย้ายโดเมนเนม จาก OnlineNic มารับบริการที่ไอเรียลลี่โฮส คุณลูกค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้นี้

1. ลงทะเบียนสั่งซื้อบริการโอนย้ายโดเมนเนมทาง

https://www.ireallyhost.com/domain/

 

2. ทำการชำระค่าบริการ และยืนยันการชำระค่าบริการ

https://www.ireallyhost.com/payment/confirm

 

3. เมื่อได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ
โปรดตรวจสอบอีเมล์เจ้าของโดเมนเนมปัจจุบัน
พื่อยืนยันการโอนย้ายโดเมนเนม

หากไม่ทราบอีเมล์เจ้าของโดเมนเนมปัจจุบัน โปรดประสานงานผู้ให้บริการเดิม ให้ทำการเปิดแสดงข้อมูลเจ้าของโดเมน หรือ ขอข้อมูลการจัดการโดเมนเนม ของระบบ OnlineNic เพื่อให้ทีมงานของไอเรียลลี่โฮสช่วยตรวจสอบได้

4. ตรวจสอบอีเมล์ และยืนยันการโอนย้ายโดเมนเนม

  • ตรวจสอบอีเมล์หัวข้อ "Notification of transfer registrar(your-domain.com)"
  • ทำการคลิกลิงค์ และกรอกรหัสผ่านดังตัวอย่าง

 

5. นำรหัสผ่านกรอกในช่องว่าง กด Acceept และกด Submit

รออีเมล์ยืนยันสถานะการโอนย้ายอีกครั้งใน 3-7 วัน

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com