1. เปิด Google Site Console

https://sites.google.com/new

คลิกไปยัง Site ที่ท่านต้องการ

ทำการคลิก Settings Icon > เลือก Custom URLs

  • ทำการกรอกชื่อโดเมนเนม
  • และกด Verify your ownership เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

*** ท่านสามารถดูวิธียืนความเป็นเจ้าของโดเมนได้ที่นี่ ***

https://www.ireallyhost.com/kb/domain/411

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com