โดย http://www.ireallyhost.com

โดเมนเนม ทุกโดเมนเนมที่รับบริการที่ไอเรียลลี่โฮส เป็นทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ ของผู้รับบริการ ผู้จดทะเบียน เป็นเจ้าของ 100% โดยสามารถแก้ไข จัดการโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบจัดการโดเมน ( Domain Control Panel ) ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้โดเมนเนม สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ต่างๆ ได้ทุกมุมโลก ได้อย่างอิสระ โดยสามารถใช้งานร่วมกับโฮสติ้งที่ใดก็ได้ โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com