สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำ วิธีการตั้งค่า Google Site เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านโดเมนเนมหลัก หรือ www.your-domain.com ที่ทำการจดทะเบียนไว้ แทน URL ที่ Google ให้มา โดยสามารถทำการตั้งค่าง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการเข้าสู่เว็บไซต์จัดการ Google Site และล็อคอิน

http://sites.google.com/

Google Site จะแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น New Google Site และ Google Site Classic หากท่านใช้งาน New Google Site หรือ Google Site แบบใหม่ สามารถคลิกดูการตั้งค่าโดเมนเนม ได้ที่นี่ https://www.ireallyhost.com/kb/domain/407

ในคู่มือนี้จะแนะนำโดยใช้ภาษาไทย ท่านสามารถดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Google Site ได้จาก
https://www.ireallyhost.com/kb/other/409

 

2. ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

 

 

3. เลือก Site ที่ต้องการจัดการ

3. เลือก ตั้งค่า รูปเฟือง > จัดการไซต์

 

4. ทำการจับคู่ Site กับโดเมนเนมเนมของเรา

5. ใส่ www ในช่องว่าง กด เพิ่มการจับคู่

** หากท่านไม่สามารถเพิ่มโดเมนได้ อาจเพราะมีการเพิ่มโดเมนเนมจับคู่กับ Google Site ไว้อยู่แล้ว ให้ทำการคลิกปุ่ม "ดูการจับคู่ทั้งหมด" ในขั้นตอนที่ 5  คลิก "การจับคู่ที่อยู่เว็บ" ลบออก หรือ จัดการตามต้องการ

หรือ คลิกที่นี่  https://admin.google.com/AdminHome?subtab=address#ServiceSettings/service=sites&subtab=address
 

6. หากท่านดำเนินการตั้งค่าตามคำแนะนำของข้อ 4
ให้คลิกยืนยัน การตั้งค่าเสร็จสมบูร์ ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนดำเนินการ

 

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com