สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำ วิธีการตั้งค่า Google Site เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านโดเมนเนมหลัก หรือ www.your-domain.com ที่ทำการจดทะเบียนไว้ แทน URL ที่ Google ให้มา โดยสามารถทำการตั้งค่าง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการเข้าสู่เว็บไซต์จัดการ Google Site และล็อคอิน

http://sites.google.com/

Google Site จะแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น New Google Site และ Google Site Classic หากท่านใช้งาน Google Site Classic หรือ Google Site แบบเก่า สามารถคลิกดูการตั้งค่าโดเมนเนม ได้ที่นี่ https://www.ireallyhost.com/kb/domain/408

ในคู่มือนี้จะแนะนำโดยใช้ภาษาไทย ท่านสามารถดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Google Site ได้จาก
https://www.ireallyhost.com/kb/other/409

2. ทำการเลือก Site ที่ต้องการจัดการ

3. กด Settings > Custom Domains > Start Setup

4. เลือก Use a domain from a third pary > Next

 

4. ระบุชื่อโดเมนเนม และ ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

วิธียืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน ให้คลิก "verify your ownership"

หรือไปยัง Google Webmaster Tools
https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=en

สามารถดูวิธีการยืนยันโดเมนได้จาก
https://www.ireallyhost.com/kb/domain/411


 เมื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเข้าใช้งาน Google Site ผ่านโดเมนเนมของท่านได้ทันที

 

5. ทำการเผยแพร่ Google Site

เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม Publish เผื่อเผยแพร่เว็บไซต์ และ ตั้งค่าตามต้องการ
รอ google ประมวลผล 1-24 hr เว็บจาก google site จะเข้าใช้งานได้ทันที

 
 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com