วิธียืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน Google Verify Domain
ผ่าน Google Search Console ฉบับปรับปรุงใหม่ 2021

1. ทำการเปิด Google Search Console

2. ทำการระบุชื่อโดเมนเนม และ กดปุ่มดำเนินการต่อ

3. ทำการคัดลอก (Copy) TXT Record  เก็บไว้ใช้ในขั้นตอนยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

 

4. ล็อคอินเข้าสู่ศูนย์บริการไอเรียลลีโฮส

  • บริการทั้งหมด > บริการโดเมน หรือ คลิกจากหน้าจอหลัก > คลิกที่ชื่อโดเมนเนม

https://www.ireallyhost.com/client/service/domain/

  • คลิก Setup Domain for Google

5. ใส่ค่า TXT Record สำหรับ Verify Domain ที่ได้จาก Google 
ติ๊กตัวเลือกตามต้องการ > กด Update

Modification Completed Successfully.

การดำเนินการตั้งค่าสำเร็จ ภายหลังการตั้งค่า อาจใช้ระยะเวลา Domain Update DNS ราว 1-48 ชม.
โปรดตรวจสอบการ Verify Domain จาก Google Dashboard ของท่าน

6. ย้อนกลับไปยัง ข้อ 2 ทำการกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง

หากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จ ให้รอ DNS Update 5-15 นาที หรือ 1-48 ชม. ขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งาน และจึงกลับมากดปุ่มยืนยันที่หน้านี้อีกครั้ง ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน ผ่าน Google Search Console

 

วิธีการยืนยันความเป็นเจ้าของผ่าน Google Webmaster Tool (วิธีเก่า)
https://www.ireallyhost.com/kb/domain/411

วิธีตั้งค่า Domain Name ใช้กับ Google Site 
https://www.ireallyhost.com/kb/domain/503

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com